Leave Your Message

To Know Chinagama More
01
Ynamly OEM & ODM aşhana gap-gaç öndürijisi.
6507b3cb0y

Esasy ODM önümleri


Önümiň özleşdirilmegini kabul edýär
01/48
hemmesine serediň
32f38dbf6c8d7cd4478f85f6f8b2470q19
BIZ hakda
1997-nji ýylda döredilen Çinagama senagat korporasiýasy aşhana gap-gaçlaryny öndürmekde 27 ýyllyk tejribä eýe. Biz hoşboý ysly ýylmaýjylary, kofe üweýjileri, ýag paýlaýjy enjamlary we beýleki aşhana zerur önümlerini öndürmäge we lomaý satmaga üns berýäris. Annualyllyk ortaça 12 million ýakymly ysly ýylmaýjy bilen, OXO, MUJI, Tchibo we başgalar ýaly dünýä markalary bilen dowamly hyzmatdaşlygy gurduk.
köpräk oka
logo465

Hyzmatdaşlyk markalary
map67h
Biziň işimiz

OEM / ODMAmal

proses-bg
IDEA
0 1IDEA

Islegleriňizi öňe sürüp bilersiňiz we islegleriňize görä biri-birimiz bilen maslahatlaşarys

Dizaýn
0 2Dizaýn

Çyzgy kesgitlenenden soň dizaýn edip başlaýarys

ÖNÜMLER
0 3ÖNÜMLER

Dizaýn gutaransoň, önümleriňizi öndürip başlaýarys

ÜPJÜNÇILIK
0 4ÜPJÜNÇILIK

Önümçilikden we gaplamadan soň, size ýetireris

Habar býulletenine ýazylyň

Chinagama hakda has giňişleýin öwreniň.
OEM & ODM özleşdirmesini goldaýarys.

Abuna ýazylyň